ติดต่อองค์กร

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02-590-6211 ต่อ 819
02-590-6212 ต่อ 819
02-590-6213 ต่อ 819

E-mail

igm@dms.mail.go.th

วันทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาทำการ

08.30 - 16.30 น.

Scroll to Top