ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

Thumbnail-post

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสม …

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_7

ตรวจเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_4

วิธีรับมือ 5 โรคสำหรับผู้สูงอายุในหน้าหนาว

อ่านเพิ่มเติม
Healthy Brain

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Hea …

อ่านเพิ่มเติม
TEAMV

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็ …

อ่านเพิ่มเติม
DT CM

การอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น การจัดการดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร สำหร …

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_6

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพให้หน่วยบริการกรมการแพทย์ (กลุ่ม CR-5G-DNA)

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_3

การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกลุ่ม C-R-5G-DNA

อ่านเพิ่มเติม
PR-2565_1-1

ตรวจเยี่ยมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
65-PR01

การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม
PR-2564_210921_1

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม
Thumbnail-post

อบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top