การอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

การอบรมหลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care”
ระยะที่ 1 Theme : Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care
วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
ผู้เข้ารับการอบรมกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น. ผ่านทาง Line กลุ่ม

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมผ่านระบบ Online : Link การอบรมจะส่งกลับไปที่ E-mail ที่สมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2565

Scroll to Top