ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Dementia Care Manager; DT CM

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจรสำหรับผู้จัดการการดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia Care Manager; DT CM) ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 โดยผ่านระบบอิเล็กทอนิกส์ (video conference)

ดาวโหลดไฟล์

Scroll to Top