ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมออนไลน์โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program) ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564

Scroll to Top