ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy Brain) ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 โดยผ่านระบบอิเล็กทอนิกส์ (video conference)

Scroll to Top