รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

รับสมัครการอบรม (Online) หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ (TEAMV Program)

Scroll to Top