หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (Healthy brain)
โดยผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference)
ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 และจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
สมัครเข้าร่วมการอบรมสมัครผ่านทาง https://gowatch.live/Healthybrainprogram
ให้ติดตามประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
และยืนยันการเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ผ่านเว็บไซต์ http://agingthai.dms.go.th/agingthai

Scroll to Top