หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย (MCI)
โดยผ่านระบบออนไลน์ (VDO conference)
ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 และจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม
และยืนยันการเข้ารับการอบรมภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2564
ผ่านเว็บไซต์ http://agingthai.dms.go.th/agingthai

Scroll to Top