สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารพาหนะ

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารพาหนะ

1. รถเมย์

2. รถไฟ

3. รถไฟฟ้า (BTS)

4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์

5. เรือ

6. รถโดยสารบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)

7. เครื่องบิน

Scroll to Top